Fimada, s.r.o.
Fimada, s.r.o.

FIMADA group, s.r.o.

FIMADA GROUP poskytuje poradenské a konzultační služby.

Garantujeme naprostou angažovanost, diskrétnost a transparentnost našich služeb.

SLUŽBY

Energetika

ENERGETIKA

Zpracováváme pro fyzické osoby, soukromé a veřejné společnosti v rámci celé ČR energetické analýzy, průkazy energetické náročnosti budov (PENB), energetické audity a kontroly klimatizací. Zpracováváme odborné posouzení projektů a kompletní podání žádosti o dotaci v programech MPO, SFŽP a Modernizačního fondu včetně projektové dokumentace a dalších povolení v oblasti stavebního řízení.

Finance

FINANCOVÁNÍ

Poskytujeme odborné a nezávislé poradenství při finančním řízení, plánování, strukturování společností, financování podnikatelských záměrů, využití externího financování, monitoringu dotačních titulů, posuzování financování projektů/startups, restrukturalizaci podniku a řízení společnosti z pozice externího "ředitele". Zajistíme externími partnery financování Vašich projektů.

Projektování a inženýring

PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING

VS archi studio a inženýring (www.vsinzenyring.cz) - zajišťujeme projekční a inženýrkské služby pro developery, správce nemovitostí, veřejný sektor a zahraniční investory. Zajišťujeme klientům architektonické studie, projektové dokumentace, profese a návrh/projekt/povolení/dotace/včetně samotné realizaci energeticky úsporných řešení (dobíjecí stanice a FVE - malé pod 10kWp, střední, ale i FVE nad 350kWp).

Propagace

INVESTICE

Propojujeme investory a projekty, které mají ambice růst na domácím i zahraničním trhu. Spolupracujeme se zahraničními investory z JV Asie jako je Vietnam, Malajsie a Singapore. Specializujeme se na trh luxusních realit, na investice do nemovitostí a na vybrané developerské projekty. Naši klienti a obchodní partneři jsou získáváni na základě referencí a osobním doporučením našich spokojených klientů.

Turismus

PORADENSTVÍ

Poradenství malým a středním společnostem, startups, městům a obcím, společenstvím vlastníků bytových jednotek, správcům nemovitotí, majitelům domů a neziskovým organizacím při optimalizace procesů, finančním kontrolingu, zvyšování efektivnosti, nastavení majetkové struktury - holdingu společností, poradenství při akvizici / prodeji a řešení dopadů pandemie COVID19 s vojenským konfliktem.

REFERENCE

Jipocar Transport, s.r.o.

Jipocar Transport, s.r.o.

Jihlava Rantířovská 284

ODKAZ
Palác Metro

Palác Metro

Praha 1 Národní 37

ODKAZ
Sklady Hodonín

Sklady Hodonín

Hodonín Bratislavská 1

ODKAZ
AIDEM & VOŠ televizní Brno a.s.

AIDEM & VOŠ televizní Brno a.s.

Brno Zengrova 2693

ODKAZ
Direct finance Europe, a.s.

Direct finance Europe, a.s.

Praha 7 U průhonu 1589/13a

ODKAZ
Sportovní a rekreační areál Pražačka

Sportovní a rekreační areál Pražačka

Praha 3 Za Žižkovskou voz. 19

ODKAZ

O NÁS

FIMADA GROUP je obchodní, poradenskou a konzultační společností pro úzkou skupinu klientů.

Hlavní záměření společnosti je vyhledává­ní nových příležitostí­, poradenskou činnost pro podnikatele, podniky či mezinárodní organizace.

Náš tým se skládá z partnerů a poradců, kteří­ zí­skali zkušenosti v tuzemských i u mezinárodní­ch společností.

FIMADA GROUP is a consulting company. FIMADA GROUP is built around teams of talented senior level staff, who offer real domestic and extensive multinational international experiences. The average years of experience among our team members are over 10 years. FIMADA GROUP provides investment sales, research, financing and advisory services. Off-market purchases of estates, companies and projects.

Zpracováváme pro fyzické osoby, soukromé a veřejné společnosti v rámci celé ČR energetické analýzy, průkazy energetické náročnosti budov (PENB), energetické audity a kontroly klimatizací. Zpracováváme odborné posouzení projektů a kompletní podání žádosti o dotaci v programech MPO, SFŽP a ZÚ včetně technické dokumentace samotného projektu.

1. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Kdy je potřeba PENB
Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. K 1. 7. 2015 vešla v platnost vyhláška č. 103/2015 Sb., která upravuje některé podmínky pro zpracování průkazu následovně:

PRODEJ A PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU
Při prodeji nebo pronájmu rodinného domu je vlastník povinen opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz nebo jeho ověřenou kopii je povinen předložit možnému kupujícímu budovy a při podpisu kupní smlouvy musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy. Při inzerci prodeje nebo pronájmu RD musí být uvedena energetická třída ve všech reklamních a inzertních materiálech. Pokud není PENB zpracován, musí být uvedena nejhorší energetická třída G. Průkaz nemusí být zpracován, pokud se jedná o prodej nebo pronájem rodinného domu vystaveného před 1. lednem 1947 (a pokud od tohoto termínu nebyly na domě provedeny žádné větší změny dokončené budovy) a pokud se tak prodávající a kupující písmeně dohodnou.

NOVOSTAVBY
Od roku 2013 platí pro novostavby povinnost předložit energetický průkaz při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby. Stejná povinnost platí pro rekonstruované objekty - pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy.

PRODEJ NEBO PRONÁJEM BYTU/ BYTOVÉ DOMY
Vlastník budovy, bytu nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy, pronájmu budovy, prodeji bytu, od 1.ledna 2016 i při pronájmu bytu. Tento průkaz jsou povinni předložit možnému zájemci o koupi nebo pronájem a průkaz nebo jeho ověřená kopie musí být součástí kupní nebo nájemní smlouvy.

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI
U budov užívaných orgánem veřejné moci je povinnost zpracování PENB rozdělena termínově následovně: Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. 7. 2013 Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. 7. 2015

Cena:
PENB rodinný dům v termínu do 15 dnů za 6 000 Kč
PENB činžovní dům v termínu do 20 dnů za 8 - 14 000 Kč
PENB komerčních a veřejných budov - individuální cena dle velikosti od 18 tis. Kč
Kontroly kotlů - individuální cena dle velikosti
Kontroly klimatizací - individuální cena dle velikosti
Posudky a Energetické audity - individuální cena dle velikosti

2. Energetický Audit (EA)

EA slouží ke zhodnocení stávajícího stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).

Cena:
EA Bytový dům od 16 tis. Kč
EA Administrativní budova od 18 tis. Kč
EA Budova pro obchod. účely - od 20 tis. Kč

3. Energetický posudek (EP)

EP je metoda energetického hodnocení, která slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.

Cena:
EP dle § 9a, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb. od 18 tis. Kč
EP pro OPŽP / OPIK / IROP od 22 tis. Kč

4. Projekční práce
* Pasport - zjednodušená dokumentace skutečné provedené stavby
* Dokumentace skutečného provedení stavby
* Studie, vizualizace rodinného a činžovního domu
* Projekt pro ohlášení / stavební povolení

Cena:
Cena se odvíjejí se od úplnosti podkladů, velikosti, rozsahu a složitosti projektu.

Expertní tým:
Ing. Michala Davidová, energetický specialista pro PENB, č. autorizace MPO: 1341
Ing. Jan Škoda, energetický specialista pro Energetické audity, č. autorizace MPO: 1559
Ing. Eva Kratochvílová, energetický specialista, energetické analýzy a návrh energetických úspor budov
Ing. Vít Veverka, stavební inženýr, TZB, posudky Zelená úsporám
Ing. Petr Skála, stavební inženýr, TZB

Tel+420775206050Emailjakub.vesely@fimada.cz

Poskytujeme odborné a nezávislé poradenství při finančním řízení, plánování, strukturování společností, financování podnikatelských záměrů, využití externího financování, monitoringu dotačních titulů, posuzování financování projektů/startups, restrukturalizaci podniku a řízení společnosti z pozice externího "ředitele".

Tým

Ing. Luboš Harant - ředitel se zkušeností s řízením týmů a investičních projektů (Zkušenosti: Ivitera, a.s., Edu-city, Manpower, Europe Pictures Group, Centrum Filmu a Historie, PROFFA, IBRA)

Ing. Jakub Veselý je absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze na fakultě podnikového managementu. Ve své kariéře získal řadu mezinárodní zkušenosti ze svých pracovních činností v Torontu, Londýně, Petrohradě a Kuala Lumpur. Od roku 2017 působí jako partner ve skupině Cornerstone Group (www.cornerstone-group.com/consultant/jakub-vesely), která je řazena časopisem FORBES mezi TOP 20 konzultantských společností. Působil jako konzultant v řadě projektů v České republice/zahraničí, jak ve státní i soukromé sféře jako jsou ministerstva (dopravy, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu) a v nejvyšším vedení brokerské společnosti působící na americkém trhu s odpovědností za vnitřní procesy a legislativu. Od roku 2014 působí v řadě společností specializací se na poradenství, interní audit, FINTECH, Executive Search a v pracovních skupinách na implementaci Evropských předpisů do legislativy ČR a následného užití v praxi. Od roku 2019 působí v dozorčí radě Obecního domu, a.s.

Tel+420 775 20 60 50Emailfinance@fimada.cz

Projekce staveb

➢Zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace – studie, passport, územní rozhodnutí (DUR), pro stavební povolení/ohlášení (DSP/DOS), provedení stavby (DPS), skutečného provedení a bouracích prací.
➢Zajišťujeme projektování pozemních staveb – rodinné domy, rekreační zařízení, sportovní střediska, komerční prostory, administrativní budovy, průmyslové objekty, zemědělské a kontejnerové stavby.
➢ Zajišťujeme projektování vodohospodářských staveb - vodovodní přivaděče a rozvodné sítě, čerpací stanice, vodojemy, úpravny vod, kanalizační sběrače a stokové sítě, dešťové nádrže a čistírny odpadních vod.

Inženýring

➢ Zajišťujeme svým klientům komplexní řešení
➢ Klientům šetříme čas a stres s jednáním s úřady
➢ Nabízíme individuální přístup dle Vašich potřeb zajistíme – projekt od změny v územních plánu, zasíťování pozemku, přes studii, projektovou dokumentaci včetně potřebných profesí (vzduchotechnika, statik, PBŘ, elektro, hromosvody), zajištění stanoviska pro povolení stavby, stavební dozor, až po úspěšnou kolaudaci
➢ Máme profesionální tým pro jednání s památkáři a ostatními úřady, zajištění stavebních a komerčních záborů (včetně DIO a instalace dopravního značení), připojení nemovitosti na komunikaci
➢ FVE, bateriové úložiště a dobíjecí stanice na elektromobilitu – projekt, povolení, dotace a realizace

Tým

Disponujeme zkušeným týmem s minimální 10+ letetou zkušeností.

Štěpán Soukup - 25+ let zkušeností s řízením stavebních projektů z pozice technika a referenta odboru dopravy městského úřadu v Praze (havárie, připojení objektu ke komunikaci, projektové dokumentace). Specializace pro dopravní inženýringová opatření (DIO) a komplikované stavební zábory. Zkušenost s řízením devoloperských projektů ve francouzské a německé společnosti se stavebním materiálem. Působení v pozici tajemníka komise pro Dopravu a veřejný prostor MČ Praha.

Jakub Veselý - 20+ let zkušeností v oblasti nemovitostí a inženýringu, specializace na historické objekty v památkových zónách a energeticky úsporné stavby/technologie (e-mobilita, FVE a smart řešení). Členem vedení několika společností a odborných komisí oblast majetku a architektury: • člen Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik Koncertního sálu hl. m. Prahy • člen Investiční a Majetkové komise • účast v porotě mezinárodní architektonické soutěže Vltavská Filharmonie • zástupce MHMP v dozorčí radě městské společnosti Obecní dům, a.s. • člen představenstva neziskové organizace Centrum filmu a historie, z.ú. se zástupci Národního památkového ústavu a kastelána hradu Karlštejn.

V našem týmu jsou zkušení architekti a projektanti profesí (elektro, ZTI, topení, vzduchotechnika, PBŘ, PENB, ...).

Pro více informací o službách, aktuálních a referečních projektech: www.vsinzenyring.cz

Tel+420603162081Emailinfo@vsinzenyring.cz

Propojujeme investory a projekty, které mají ambice růst na domácím i zahraničním trhu. Do vybraných firem a projektů sami poskytneme manažerský tým a poskytneme know-how pro budoucí růst. Poskytujeme služby neveřejné nabídky prodeje společností a projektů našim privátním investorům.

Experti
Ing. Jakub Veselý je absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze na fakultě podnikového managementu. Ve své kariéře získal řadu mezinárodní zkušenosti ze svých pracovních činností v Torontu, Londýně, Petrohradě a Kuala Lumpur. Od roku 2017 působí jako partner ve skupině Cornerstone Group (www.cornerstone-group.com/consultant/jakub-vesely), která je řazena časopisem FORBES mezi TOP 20 konzultantských společností. Působil jako konzultant v řadě projektů v České republice/zahraničí, jak ve státní i soukromé sféře jako jsou ministerstva (dopravy, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu) a v nejvyšším vedení brokerské společnosti působící na americkém trhu s odpovědností za vnitřní procesy a legislativu. Od roku 2014 působí v řadě společností specializací se na poradenství, interní audit, FINTECH, Executive Search a v pracovních skupinách na implementaci Evropských předpisů do legislativy ČR a následného užití v praxi. Od roku 2019 působí v dozorčí radě Obecního domu, a.s.

Tel+420775206050Emailjakub.vesely@fimada.cz

Poradenství malým a středním společnostem, startups, městům a obcím, společenstvím vlastníků bytových jednotek, majitelům domů a neziskovým organizacím při optimalizace procesů a dat, finančním kontrolingu, zvyšování efektivnosti, nastavení majetkové struktury - holdingu společností a poradenství při akvizici / prodeji společností.

Ing. Jakub Veselý je absolventem Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze na fakultě podnikového managementu. Ve své kariéře získal řadu mezinárodní zkušenosti ze svých pracovních činností v Torontu, Londýně, Petrohradě a Kuala Lumpur. Od roku 2017 působí jako Partner pro ČR ve skupině Cornerstone Group (www.cornerstone-group.com/consultant/jakub-vesely), která je řazena časopisem FORBES mezi TOP 20 konzultantských společností. Působil jako konzultant v řadě projektů v České republice/zahraničí, jak ve státní i soukromé sféře jako jsou ministerstva (dopravy, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu) a v nejvyšším vedení brokerské společnosti působící na americkém trhu s odpovědností za vnitřní procesy a legislativu. Od roku 2014 působí v řadě společností specializací se na poradenství, interní audit, FINTECH, Executive Search a v pracovních skupinách na implementaci Evropských předpisů do legislativy ČR a následného užití v praxi.

Tel+420775206050Emailjakub.vesely@fimada.cz